ดูเหมือนว่า US Government Shutdown จะเริ่มกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งเมื่อเข้าใกล้ Deadline ปีงบประมาณ ที่จริง ๆ แล้วก็จะตัดรอบทุก ๆ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี นั่นแปลว่า ณ ตอนนี้ สัปดาห์นี้ กำลังนับถอยหลังความเสี่ยงที่สหรัฐจะเข้าสู่ Government Shutdown ลงไปทุกที หากไม่สามารถดำเนินการที่เรียกว่า Continues Resolution (CR) หรือหากแปลกันเป็นไทย คือ มติต่อเนื่อง เป็นการดำเนินการอนุมัติร่างกฏหมายจัดสรรงบประมาณ 12 ฉบับโดยออโต้แล้วหล่ะก็ สหรัฐก็จะเกิดช่องว่างทางด้านเงินทุนจนต้องปิดหน่วยงานบางส่วนในที่สุด…….