ในปี 1859 รัสเซียเสนอที่จะขายอะแลสกาให้กับสหรัฐ ในยุคของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย เนื่องจากคาดว่า สหรัฐจะถ่วงดุลอำนาจกับของบริเตนใหญ่ ที่เป็นศัตรูในมหาสมุทรแปซิฟิกที่สำคัญไว้ได้ ซึ่งในขณะนั้นก็มีชาวรัสเซียเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เคยตั้งถิ ซึ่งในขณ ณ ดินแดนนั้น อีกทั้งการพ่ายแพ้ในสงครามไครเมีย และสงครามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็จะมาซึ่งค่าใช้จ่ายอีกมหาศาล….