” สัปดาห์นี้พิจารณาปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก “

                   เกิดสัญญาณ Bullish Divergence ที่รอ Confirm ความสมบูรณ์ คาดว่าน่าจะเป็นแนวต้านราว ๆ 1797 กล่าวคือ หาก Gold Spot สามารถ Break แนวต้าน 1797 ในสัปดาห์ได้ จะพบสัญญาณการกลับตัวระยะสั้น ให้เกิดแรง Panic Buy อีกระลอก และเป็นการลดความเสี่ยงของโอกาสเกิด New Low .ในช่วง 1-2 สัปดาห์ลงได้ ขณะที่ภาพรวมสัญญาณรายเดือนยังคงต้องรอ ข่าว และ การรีบาวน์ทางเทคนิคเพิ่มเติม

Strategy for Week :
BET 1: ย่อตัว Open Long 1778/1763-59 [SL=1749]