Strategy : นักลงทุนระยะสั้นเด้ง Sell ตามบทวิเคราะห์รายวันเป็นหลัก เพราะต้องเช็ค Indicators รายวันเป็นอย่างน้อย สำหรับนักลงทุนระยะกลาง กรณีที่หลุด 1835 ลงมา ค่อยรอจังหวะแบ่งไม้เข้าสะสมต่ำกว่าแนว 1805 / 1776 รวมกันไม่เกิน 40% ของพอร์ต