ปัจจัยทางเทคนิค

นักลงทุนระยะสั้น ย่อตัว Open Long แบบเว้นระยะ 1935/1923 [SL=1915]